Majątek

  Majątek

  Majątek

  Urząd Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy posiada majątek o łącznej wartości ewidencyjnej wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynoszącej 18.840.535,81 zł.
  W skład majątku wchodzą:

  1. nieruchomości (własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie) o wartości początkowej 11.154.240,37 zł, w tym:
   • w Bydgoszczy przy ulicy Marcinkowskiego 7,
   • w Płocku przy ulicy Królewieckiej 27;
  2. grunty (własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie) o wartości początkowej 135.810,00 zł, w tym:
   • w Bydgoszczy przy ulicy Marcinkowskiego 7,
   • w Płocku przy ulicy Królewieckiej 27;
  1. środki transportu o wartości początkowej 739.503,97 zł;
  2. sprzęt komputerowy o wartości początkowej 3.168.421,00 zł;
  3. pozostały sprzęt o wartości początkowej 937.391,42 zł;
  4. wyposażenie biurowe o wartości początkowej 1.779.011,02 zł;
  5. zasoby biblioteczne o wartości początkowej 106.755,93 zł;
  6. programy komputerowe o wartości początkowej 819.402,10 zł.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.01.2015 Data publikacji: 31.03.2015 07:45 Data ostatniej modyfikacji: 01.03.2016 13:40
  Autor: Halina Kamińska Osoba publikująca: Piotr Król Osoba modyfikująca: Halina Kamińska
  Rejestr zmian