Organy sprawujące funkcje kierownicze

  Organy sprawujące funkcje kierownicze

  Organy sprawujące funkcje kierownicze

  Urzędem, na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności za wyniki pracy, kieruje Dyrektor.

  Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej jest jednocześnie organem kontroli skarbowej tj. terenowym organem rządowej administracji niezespolonej, podlegającym bezpośrednio centralnemu organowi administracji rządowej - Generalnemu Inspektorowi Kontroli Skarbowej.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.05.2015 Data publikacji: 29.05.2015 10:29 Data ostatniej modyfikacji: 01.02.2016 13:22
  Autor: Joanna Wierzchowska Osoba publikująca: Joanna Wierzchowska Osoba modyfikująca: Bartosz Stróżyński
  Rejestr zmian