«Powrót

120 milionów wyprane w oleju

120 milionów wyprane w oleju

120 milionów wyprane w oleju

Na zdjęciu widoczne kajdanki na tle deklaracji podatkowych

Współpraca bydgoskiej Kontroli Skarbowej z CBŚP w Bydgoszczy doprowadziła do zatrzymania 4 członków zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się wyłudzaniem VAT i praniem brudnych pieniędzy. Zatrzymani, jako właściciele lub osoby zarządzające podmiotami gospodarczymi, potwierdzali fikcyjne transakcje zakupu i sprzedaży oleju rzepakowego. Podatkowym oszustom grozi teraz kara pozbawienia wolności do 10 lat.

W toku przeprowadzonych czynności przeszukano kilkanaście miejsc zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej osób podejrzanych w tej sprawie. W ich trakcie zabezpieczono nośniki elektroniczne oraz dokumentację księgową, które zostaną poddane ekspertyzom i wykorzystane w prowadzonych kontrolach skarbowych.

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej we Włocławku, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw, poświadczania nieprawdy w dokumentacji dotyczącej obrotu olejem rzepakowym i podejmowania czynności w celu udaremnienia lub utrudnienia wykrycia przestępczego pochodzenia korzyści majątkowych związanych z popełnieniem czynów zabronionych. Prokurator nadzorujący śledztwo zastosował wobec nich dozory policyjne i poręczenia majątkowe.

W tej konkretnej sprawie straty Skarbu Państwa szacowane są na około 6 mln zł. Jednak jest to tylko część dużego postępowania, które bydgoska Kontrola Skarbowa prowadzi we współpracy z włocławskimi śledczymi i CBŚP w Bydgoszczy. Do tej pory w jego ramach występuje 77 podejrzanych, którym przedstawiono łącznie 230 zarzutów, w tym wyłudzeń VAT i prania pieniędzy na kwotę przekraczającą 120 mln zł. W sprawie zastosowano ponadto 7 aresztów tymczasowych, 29 dozorów i 54 poręczenia majątkowe. Ponadto zabezpieczono mienie o wartości ponad 52 milionów złotych.
 

Rejestr zmian