Informacje dla osób niepełnosprawnych

  Informacje dla osób niepełnosprawnych

  Informacje dla osób niepełnosprawnych

  Inormacje dla osób z trudnościami w komunikowaniu

  Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy informuje, że na podstawie przepisów art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) (plik pdf 276 KB) osoby trwale lub okresowo doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą przy załatwianiu spraw w Urzędzie, wykorzystać przysługujące im prawo do skorzystania z pomocy środków wspierających komunikowanie się, w szczególności poprzez:

  • przesyłanie faksów na numer: + 48 52 322 99 60,
  • korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP lub adresu e-mail: uks@kp.mofnet.gov.pl,
  • korzystanie ze strony internetowej spełniającej standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych: www.bydgoszcz.kskarbowa.gov.pl.

  Niezależnie od powyższego, Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy może zapewnić dostęp do świadczenia usług tłumacza posługującego się polskim językiem migowym, systemem językowo-migowym lub też innym podstawowym środkiem komunikowania się dostosowanym do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządu wzroku i słuchu, pod warunkiem zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia i wskazania metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie winno być dokonane w formie pisemnej bezpośrednio do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy z wykorzystaniem poniższego formularza.

  powiadomienie (plik doc 38 KB)

  powiadomienie (plik pdf 136 KB)

  Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm) (plik pdf 653 KB).

  UWAGA!

  W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy nie musi być wcześniej uzgadniana.

   

  Informacje dla osób niepełnosprawnych ruchowo

  Budynek Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się poprzez:
  • zapewnienie przy wejściu głównym - od strony ul. Marcinkowskiego - podjazdu ułatwiającego wjazd do budynku,
  • przystosowanie drzwi wejściowych do budynku, które umożliwia swobodny przejazd wózka inwalidzkiego,
  • dostosowanie windy do przewozu osób z trudnościami w poruszaniu się,
  • zapewnienie na II piętrze budynku toalety przystosowanej do potrzeb wymienionych osób.

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 02.09.2015 Data publikacji: 02.09.2015 08:39 Data ostatniej modyfikacji: 01.02.2016 13:04
  Autor: UKS Bydgoszcz Osoba publikująca: Bartosz Stróżyński Osoba modyfikująca: Bartosz Stróżyński
  Rejestr zmian